ACS-Forte®

Ürün Grubu     : Fungisit

 

Etkili Madde    : %80 Thiram

 

Formülasyon   : WP (Islanabilir Toz)

 

Etki Şekli         : Kontak- Koruyucu

 

 

  TAVSİYE EDİLDİĞİ BİTKİLER VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI KULLANIM DOZU PHI*
VE DÖNEMİ
ARMUT Karaleke ( Venturia pirina ) 150 g/100 l su 14 gün
ELMA Karaleke (Venturia inaequalis) 150 g/100 l su 14 gün
ERİK Cep hastalığı (Taphrina pruni) 300 g/100 su 14 gün
ŞEFTALİ Yaprak delen (Wilsonomyces carpophylus) 300 g/100 su 14 gün
Monilya (Sclerotinia  laxa)
KAYISI Monilya (Sclerotinia  laxa) 200 g/l100 su 14 gün
KİRAZ Monilya (Sclerotinia  laxa) 150 g/100 l su 14 gün
SOĞAN Sürme (Urocytis cepulae) 5 kg /100 kg arpacık tohum -
FINDIK Fındık faresi (Mucardinus sp.) Kaçırıcı olarak 4 kg/100 l su 14 gün
Yediuyur (Glis glis) Kaçırıcı olarak
SEBZE FİDELERİ

Kök çürüklüğü  (Pythium spp.,Fusarium spp., Rhizoctonia spp.,

Alternaria spp., Sclerotinia spp., )

200 g/100 l su 14 gün
tohum
KAVUN Antraknoz (Colletotorichum lagenerium) 300 g/100 kg  -
KARPUZ tohum
FASULYE

Kök çürüklüğü (Fusarium spp.,

Macrophomina phaseoli, Rhizoctonia spp.)

300 g/100 l su  14 gün
NOHUT Antraknoz (Ascochyta rabial)  300 g/100 kg tohum 14 gün
200 g/100 l su (yeşil
akşam uygulaması)
FİDAN VE OMCALARDA** Tarla tavşanı (Lepus europaes) 150 g/l su 14 gün
Ada tavşanı (Oryctolagoss cuniculus) Kaçırıcı olarak
TÜTÜN Çökerten (Damping-off) 22 g/100 l su veya 2,5-3 g/m² fidelik döneminde kullanır. 14 gün

(Fasarium spp ,Rhizoctonia solani,

Pythium sp., Alternaria spp. Sclerotina  spp. )

ŞEKER PANCARI Kök boğazı yanıklığı (Phoma betae) 400 g/100 kg tohum -

 *PHI: Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. 

 

ÜRÜNÜN UYGULANMAYA HAZIRLANMASI:

Önce uygulama aletinin deposu yarıya kadar su ila doldurulur. Gerekli miktarda bitki koruma ürünü ayrı bir kapta az bir miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir.

 

KARIŞABILIRLIK DURUMU:

Birçok fungusit insektisitler ile karıştırılabilir. Morestan ve bakırlı fungusitlerle karıştırılmaz. Bitkilere bakırlı ürün uygulamasından hemen ardından ACS – FORTE 80 WP uygulaması yapılmamalıdır. Bakırlı bitki koruma ürünü uygulamasından iki haftalık bir sürenin geçmesi beklenmelidir.