Acs® Bakır Hidroksit

Ürün Grubu       : Fungisit (Mantar İlacı)

 

Etkili Madde      : %35 Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit 

 

Formülasyon     : DF (Kuru Akışkan)

 

Etki Şekli           : Kontakt - Koruyucu

 

 

 

TAVSİYE EDİLDİĞİ BİTKİLER VE HASTALIKLAR 

 

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Zeytin Halkalı leke (Spilocaea oleaginea) 175 g/100 L su 14 gün
Bağ* Mildiyö (Plasmopara viticola) 175 g/100 L su 14 gün
Domates Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 200 g/100 L su 14 gün
Mildiyö (Phytophthora infestans) 150 g/da  14 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Wilsonomyces carpophylus)

1.Uygulama: 400 g/100 L su

2.Uygulama: 200 g/100 L su

3.Uygulama: 200 g/100 L su

14 gün
Patates  Mildiyö (Phytophthora infestans) 200 g/da 14 gün
Şeftali Yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans) 300 g/100 L su -
Turunçgiller Uç kurutan (Phoma tracheiphila) 200 g/100 L su 14 gün

(*)Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

ACS BAKIR HİDROKSİT bitki koruma ürünü ortamın pH’sı 6,5’ten daha düşük olan eriyiğe karıştırılmamalıdır. Aksi halde bitkide yakma yapabilir. 

 

 

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

ACS BAKIR HİDROKSİT bitki koruma ürünü Fosetyl-al etkili fungisit bitki koruma ürünleri ile ortamın pH’sı ayarlanmadan karıştırılmamalıdır. Aksi halde fitotoksisite meydana gelebilir. Bitki koruma ürünlerinin karışabilirlik durumu bilinmiyorsa bitki koruma ürünü aletin deposuna konmadan önce ‘kavanoz testi’ uygulanmalıdır. Karıştırmadan önce bitki koruma ürün etiketlerindeki karışabilirlik ile ilgili bilgileri dikkatle okunmalıdır.