Agn-Captan® 50 WP

Ürün Grubu       : Fungisit (Mantar İlacı)

 

Etkili Madde      : %50 Captan

 

Formülasyon     : Islanabilir Toz (WP)

 

Etki Şekli           : Kontakt, Koruyucu

 

 

TAVSİYE EDİLDİĞİ BİTKİLER ve ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı      Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Armut Karaleke ( Venturia pirina ) 150 g/100 L su 3 gün
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 150 g/100 L su 3 gün
Erik Cep hastalığı (Taphrina pruni) 300 g/100 L su 3 gün
Şeftali Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia  laxa) 300 g/100 L su 3 gün
Şeftali,  Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen  (Wilsonomyces carpophylus) 300 g/100 L su 3 gün
Kayısı
Turunçgiller

Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması

(Phytophthora citrophthora)

300 g /100 L su (Meyve enfeksiyonları) 7 gün
Yeni Dünya Karaleke                                                                  (Venturia inaequalis var.eribotryae) 300 g/100 L su 3 gün
Bağ** Mildiyö (Plasmopara viticola) 300 g/100 L su 3 gün
Ölü kol (Phomopsis viticola)* 250 g/100 L su (Yaz uygulaması) 3 gün
Sebze Fideleri***

Kök çürüklüğü (Çökerten)

(Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Alternaria spp.,Sclerotinia spp., Phytophthora spp.)

200-250 g/100 L su -
Domates Mildiyö (Phytopthora infestans) 300 g/100 L su 7 gün
Yaprak küfü (Cladosporium fulvum) 250 g/100 L su 7 gün
Sebzelerde kurşuni küf (Botrytis cinerea)   250 g/100 L su 7 gün
Marul Mildiyö (Bremia lactucae) 300 g/100 L su 7 gün
Soğan Mildiyö (Peronospora destructor) 300 g/100 L su 7 gün
Patates Mildiyö (Phytopthora infestans) 350 g/100 L su 7 gün
Karanfil (Süs bitkisi) Pas (Uromyces caryophyllus) 250 g/100 L su 7 gün

 

(*)Yaz uygulamasında kullanılır.

(**)Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

(***)Fidelik ilaçlamalarında verilen iki doz hastalık yoğunluğuna ve bitki vejetasyon süresine göre değişmektedir.

 

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

 

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü  önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız. 

 

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Alkali karakterli ve yağlı bitki koruma ürünleriyle karıştırılmamalıdır. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan önce bir ön karışım testi yapılması tavsiye edilir