Agnotorin® 10 G

Ürün Grubu       : Nematisit (Nematod ilacı)

 

Etkili Madde      : %10 Fosthiazate

 

Formülasyon     : GR (Granül)

 

Etki Şekli           :  Sinir Sistemi

 

 

 

TAVSİYE EDİLDİĞİ BİTKİLER VE ZARARLILAR

 

BİTKİ ADI ZARARLI ADI KULLANMA DOZU KULLANMA DÖNEMİ
MUZ
 

Spiral nematodu

(Helcotiyclenchus multicintus)

Yalak başına 50 g
 

Nisan ve Eylül aylarında

yılda 2 sefer uygulanır.

Kök ur nematodu

(Meloidogyne spp.)

DOMATES

Kök ur nematodu

(Meloidogyne spp.)

4 kg/da Fide dikiminden önce (0-2 gün)

 

 

ÜRÜNÜN KULLANIMA  HAZIRLANMASI VE UYGULAMA ŞEKLİ : Uygulama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen miktarda bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Bu karışım aletin yarım doldurulmuş deposuna konur. Sonra depo karıştırılarak, kalan gerekli su miktarı ile tamamen doldurulur. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırrılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.

 

Domates 'te; uygulama dekara 4 kg. Gelecek şekilde homojen olarak yapılmalıdır. Bitki koruma ürünü toprağın15-20 cm. derinliğine karıştırılmalıdır. Uygulamayı müteakiben mutlaka sulama yapılmalıdır. Şaşırtma öncesi en az 2-3 hafta beklenmelidir.

 

Muz 'da; yalak başına 50 gram doz gelecek şekilde muz onarım esnasında Nisan ayında bir kez serpilerek yapılır. Aynı doz Eylül ayında ikinci uygulama olarak tekrarlanır    

 

 

KARIŞABİLİRLİK : Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılamaz.