Algebar®

 Ürün Grubu       : İnsektisit (Böcek İlacı)

 

Etkili Madde     : 240 g/l Metaflumizone

 

Formülasyon    : Süspansiyon Konsantre (SC)

 

Etki Şekli          : Mide ve kontak etkili

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

 

Bitki adı

Zararlı adı

 

Uygulama dozu ve dönemi

Son uygulama ile hasat arasındaki süre

Domates

(Tarla-sera)

 

Domates güvesi (Tuta absoluta)

100 ml/da Larva

3 gün

Domates

Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)

100 ml/da Larva

3 gün

Biber

(Tarla-sera)

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

100 ml/da Larva

1 gün

Patates

Patates böceği

(Leptinotarsa decemlineata)

25 ml / da

Larva - Ergin

7 gün

 

Semicarbazone grubundan olan Metaflumizone mide yolu ve kontakt yolla alınmakta zararlının sinir hücrelerinin sodyum kanallarında reseptörlere bağlanarak kanalları tıkamakta ve kontrolü sağlamaktadır. Bu yeni etki şekli ile ptrethroidler ve diğer kimyasallardan farklıdır ve aralarında çapraz direnç yoktur. Orta derecede translaminar taşınma özelliğine sahiptir.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

 

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemlerini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

 

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Domates güvesine karşı ergin çıkışını saptamak için dikimden hemen sonra tarlada (1-2 tuzak/ha) ve serada (1 tuzak/sera) eşeysel çekici feromon tuzaklar kullanılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilir ve tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, sap, meyve sürgünlerinde, yumurta, larva ve pupa aranır. 100 bitkiden 3’ü zararlının herhangi bir biyolojik dönemi ile bulaşık ise uygulama yapılır.

Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Biberde pamuk yaprakkurduna karşı köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

 

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.