Aralix® 480 SC

Ürün Grubu       : insektisit

 

Etkili Madde      : 480 g/l Spinosad

 

Formülasyon     : SC (Süspansiyon Konsantre)

 

Etki Şekli           : Sinir Sistemi

 

 

 

TAVSİYE EDİLDİĞİ BİTKİLER VE ZARARLI ORGANİZMALAR

 

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Ve Dönemi Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ* Salkım güvesi (Lobesia botrana) 10 ml/100 l su larva 7 gün
Biber (Sera) Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) 20 ml/da larva, ergin 3 gün
Domates (Sera) Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) 30 ml/100 l su larva 3 gün
Hıyar (Sera) Yaprak galerisinekleri (Liriomyza trifolii, Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensis) 25 ml (Aralix 480 SC) + 125 ml Mineral yağ/100 l su larva 3 gün
Patates Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) 10 ml/da ergin 3 gün
Pamuk Pamuk çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua) 25 ml/da larva 28 gün
Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 25 ml/da larva 28 gün
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 12,5 ml/da larva 28 gün
Antep Fıstığı Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae ) 10 ml (Aralix 480 SC)  + 125 ml Mineral yağ/100 l su nimf, ergin 14 gün

 

(*)Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

 

DİKKAT: Mineral yağ* yalnızca serada hıyar bitkisinde zarar yapan Yaprak galeri sinekleri ile Antepfıstığı psillidi’ne karşı ARALİX 480 SC ile tank karışımı yapılarak kullanılmalıdır ve ücretsizdir.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün kullanınız.

 

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

 

 

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

 

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

 

Kükürt ve kuvvetli alkali karakterli bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.  Antep fıstığı psillidi ve Yaprak galeri sinekleri mücadelesinde mineral yağ ile karıştırılabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce bir ön karışım denemesi yapılması tavsiye edilir.