Astradex®

Ürün Grubu       : Herbisit (Yabancı Ot İlacı)

 

Etkili Madde      : 200 g/l Cyhalofop-butyl

 

Formülasyon     : Emülsiyon Konsantre (EC)

 

Etki Şekli           : ACCase İnhibitörü

 

 

 

KULLANILACAĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR:

 

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Zamanı

Çeltik

Darıcan (Cinek)

Çeltiksi darıcan

(Echinochloa crus-galli)

(Echinochloa oryzoides)

ASTRADEX  + Yayıcı yapıştırıcı *

75 ml + 75 ml/da

Kardeşlenmeden önce  (2-4 yaprak)

Darıcan (Cinek)

Çeltiksi darıcan

(Echinochloa crus-galli)

(Echinochloa oryzoides)

ASTRADEX  + Yayıcı yapıştırıcı *

100 ml + 100 ml/da 

Kardeşlenmeden sonra (1-2 kardeş)

Su ayrığı

(Paspalum paspaloides)

ASTRADEX  + Yayıcı yapıştırıcı *

75 ml + 75 ml/da

Baraj otu

(Diplachne fusca)

ASTRADEX  + Yayıcı yapıştırıcı *

150 ml + 150 ml/da 

Kardeşlenmeden sonra (5-7 kardeş)

  

 

ÜRÜNÜN UYGULANMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü ve yayıcı yapıştırıcı önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

ASTRADEX çeltik ekiliş alanlarında sorun olan darıcan türlerine, su ayrığına ve baraj otuna karşı aynı pakette verilen yayıcı yapıştırıcı ile karıştırılarak, çıkış sonrası suyu boşaltılmış (çipil) tavalara uygulanır. Ürünün tarlanın her yerine eşit miktarda uygulanmasına ve tavanın tamamını kaplamasına özen gösterilmelidir. Tavsiye dozunun aşılmamasına dikkat edilmelidir.

Uygulamayı takiben, ürün yabancı ot yüzeyinde kuruduktan sonra, en geç 48 saat içinde tavalar su derinliği en az 10 cm olacak şekilde doldurulmalı ve 10 cm derinliğinde su tutmaya devam edecek şekilde en az 48 saat boyunca kapalı tutulmalıdır.

 

KARIŞABILIRLIK DURUMU:

En iyi etkiyi elde etmek için ASTRADEX sadece aynı pakette verilen yayıcı yapıştırıcı ile karıştırılmalıdır. Eğer çeltik tarlanızda Kız otu, Kurbağa kaşığı, Güvercin ayağı ve Kındıra gibi yabancı otlar var ise Penoxsulam terkipli herbisitler ile karıştırılarak uygulanabilir. 2,4 D, MCPA ve Bentazone tepkili herbisitler ile karıştırılmaz. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.