Astran® SC

Ürün Grubu         : Herbisit (Yabancı Ot İlacı)

Etkili Madde      : 75 g/l Mesotrione + 30 g/l Nicosulfuron 

Formülasyon     : Süspansiyon Konsantre (SC)

Etki Şekli           : Kök ve yapraklardan alınım +seçici sistemik herbisit

 

 

TAVSİYE EDİLDİĞİ BİTKİLER ve YABANCI OTLAR

Bitki Adı Yabancı Ot Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Mısır  İmampamuğu  (Abutilon theophrastii) 200 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı döneminde 35 gün
Kırmızı köklü tilkikuyruğu                      (Amaranthus retroflexus)
Tarla sarmaşığı   (Convolvulus arvensis)
Topalak   (Cyperus rotundus)
Benekli darıcan  (Echinocloa colonum)
Darıcan  (Echinochloa crus-galli)
Yabani bamya (Hibiscus trionum)
Semizotu  (Portulaca oleracea)
Yapışkan ot  (Setaria verticillata)
Kanyaş   (Sorghum halepense)
Zincir pıtrağı   (Xanthium spinosum)

 

GENEL BİLGİLER: ASTRAN SC mısır tarlalarında dar ve geniş yapraklı yabancı otları başarıyla kontrol eden yeni geliştirilmiş ‘mesotrione ve nicosulfron’ etkili maddelerini süspansiyon konsantre formülasyonunda ihtiva eden seçici bir yabancı ot ilacıdır. ASTRAN SC, esas itibariyle yeşil aksamdan (yaprak, gövde) alınır, bitkilerin iletim dokularına ( hem ksilem hemde floemde ) süratle taşınır.

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

 

DİKKAT: Uygulama sırasında ürünün rüzgar ile çevredeki şeker pancarı, bakla, sebze, bağ ve meyve alanlarına taşınması engellenmelidir.

ASTRAN SC, sadece yemeklik mısırda kullanılmak üzere geliştirilen özel bir yabancı ot ilacıdır. Tohumluk olarak üretilen mısırlarda, tatlı mısır ve patlamalık (popcorn) mısır çeşitlerinde kullanılmaz. Organik fosforlu bir toprak ilacının kullanıldığı durumlarda uygulanmamalıdır. Yaprak gübreleri ve sıvı gübrelerle karıştırılmamalıdır. Diğer sulfonylurea’li bileşiklerle tank karışımı şeklinde kullanılmamalı ve bu grup bileşiklerle ardışık uygulamalardan kaçınılmalıdır. Yeni ilaçlanmış alanlara otlatma için hayvan sokulmamalı, bu alanlardan ot alınmamalıdır.

 

DİKKAT: Şeker pancarı, bezelye ve bakla ekimi ASTRAN SC uygulamasından 18 ay sonra ve toprak işlemesinden sonra yapılabilir. Mısır ekimini takiben münavebe bitkisi olarak şekerpancarı ve sebzeler ekilemez. Yabancı otlar ve mısır ıslak iken uygulama yapılmalıdır

 

 

 

Bitki Tahammülü: Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında ASTRAN SC, mısır tarlalarında iyi tolere edilir.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Uygun olmayan hava koşullarında, çıkış sonrası olarak kullanılacak diğer bitki koruma ürünleriyle tank karışımı yapmaktan kaçınılmalıdır. Organik fosforlu ürünlerle karıştırmayınız. Yaprak gübreleri ve sıvı gübrelerle karıştırılmamalıdır. Diğer sulfonylurea’lı bileşiklerle tank karışımı şeklinde kullanılmamalıdır.