Avastra® 200 SL

Ürün Grubu         : Herbisit (Yabancı Ot İlacı)

 

Etkili Madde      : 200 g/l Glufosinate-ammonium tuzu

 

Formülasyon     : SL (Suda Çözünün Konsantre)

 

Etki Şekli           : Seçici olmayan sistemik ve kontak etkili herbisit

 

 

 

TAVSİYE EDİLDİĞİ BİTKİLER ve YABANCI OTLAR

 

 

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

 

 

 

Meyve,

 

Bağ,

 

Turunçgil bahçeleri

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu

(Amaranthus retroflexus)

Püsküllü çayır (Bromus tectorum)

Sirken (Chenopodium album)

Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)

Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Topalak (Cyperus rotundus)

Çatal otu (Digitaria sanguinalis)

Darıcan  (Echinochloa crus-galli)

Turnagagası (Geranium dissectum)

Dikenli yabani marul (Lactuca serriola)

Sinir otu (Plantago major)

Semizotu (Portulaca oleracea)

İmamkavuğu (Senecio vulgaris)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Kanyaş (Sorghum halepense)

Eşek marulu (Sonchus arvensis)

Yonca (Medicago spp.)

 

 

300-750 ml/da

 

Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır

 

 

 

 

 

 

 

-

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

 

Kültür bitkilerinin yeşil akşamına ve genç fidanların henüz odunlaşmamış yeşil kabuğuna ilaç temas etmemelidir. İlacın etki şekli sistemik olduğundan, ilacın etkisinin azalmaması için ilaçlama üzerinden 4 ila 5 gün geçmeden yabancı otları zedeleyecek toprak işlemesi yapılmamalıdır.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.