Amid® 330 EC

Ürün Grubu       : Herbisit (Yabancı Ot İlacı)

Etkili Madde      : 330 g/l Pendimethalin

Formülasyon     : EC (Emülsiyon Konsantre)

Etki Şekli           : Fide (Hücre) Gelişim Engelleyici

 

 TAVSİYE EDİLDİĞİ BİTKİLER ve YABANCI OTLAR

 

Bitki Adı Yabancı Ot Adı Uygulama Dozu ve Dönemi             
Ayçiçeği Pamuk Soğan Patates Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

   500 ml/da   

 Ekim öncesi 

 Çıkış Öncesi

Horozibiği (Amaranthus albus)
Farekulağı (Anagallis arvensis)
Rüzgar otu (Apera spicaventi)
Kara pazı (Atriplex patula)
Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)
Sirken (Chenopodium album)
Bambul otu (Chrozophora tinctoria)
Çatal otu (Digitaria sanguinalis)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Sütleğen (Euphorbia spp.)
Boz ot (Heliotropium europaeum)
Ballıbaba (Lamium amplexicaule)
Papatya (Matricaria spp.)
Gelincik (Papaver rhoeas)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Çobandeğneği (Polygonum spp.)
Çayır salkım otu (Poa pratensis)
Kirpi darı (Setaria spp.) 
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
Bülbül otu (Sisymbrium officinale)
Kuş otu (Stelleria media)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Kanyaş / Geliç (Sorghum halepense) Tohumdan
Tarla akça çiçeği (Thlaspi arvense)
Isırgan otu (Urtica urens)
Mısır Domates Horozibiği (Amaranthus albus)   500 ml/da        Dikim öncesi
Sirken (Chenopodium album)
Bambul otu (Chrozophora tinctoria)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)

 

Not: Çok kumlu toprakta yetişen bitkilerde kullanmayınız.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan AMİD 330 EC önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. 

Karışabilirlik Durumu : Amid® 330 EC diğer ürünler ile karıştırılması tavsiye edilmez.