Capselon® 50 WP

Ürün Grubu       : Fungisit (Mantar İlacı)

 

Etkili Madde      : % 50 Cymoxanil

 

Formülasyon     : Islanabilir Toz (WP)

 

Etki Şekli           : Translaminar (Lokal Sistemik)

 

 

 

TAVSİYE EDİLDİĞİ BİTKİLER VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son uygulama ile hasat arası süre
Hıyar Kabakgillerde Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 50 g/100 l su 3 gün
Bağ* Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) 60 g/100 l su 7gün

(*)Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

 

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ikarışımı aynı gün içinde kullanınız.

 

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU : Yüksek asit ve kireç, bordo bulamacı gibi alkali olanlar dışında bir çok bitki koruma ürünü ile karışabilir. Ancak geniş çaptaki bir karışımdan önce fiziksel karışabilirliğin  mümkün olup olmadığı, küçük çapta bir karışımla denenmelidir.