Doğer Bakır® 50 WP

Ürün Grubu       : Fungisit (Mantar İlacı)

 

Etkili Madde      : %50 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid

 

Formülasyon     : WP (Islanabilir Toz)

  

Etki Şekli           : Kontakt - Koruyucu

 

 

 

TAVSİYE EDİLDİĞİ BİTKİLER VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

 

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Elma

Karaleke (Venturia inaequalis)

800 g/100 L su dal sıracası varsa

400 g/100 L su dal sıracası yoksa

21 gün

Armut

Karaleke (Venturia pirina)

800 g/100 L su dal sıracası varsa

400 g/100 L su dal sıracası yoksa

21 gün

Memeli pas

(Gymnosporangium fuscum)

400 g/100 L su

21 gün

Kayısı

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus)

400 g/100 L su normal dönem

800 g/100 L su dormant dönem

21 gün

Şeftali

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus)

800 g/100 L su 1. Uygulama

400 g/100 L su 2. Uygulama

21 gün

Yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans)

800 g/100 L su

21 gün

Erik

Cep hastalığı  (Taphrina pruni)

800 g/100 L su

21 gün

Antep fıstığı

Karazenk (Pseudocercospora pistacina)

500 g/100 L su

21 gün

Turunçgiller

Uç kurutan (Phoma tracheiphila)

400 g/100 L su

21 gün

Zeytin

Halkalı leke (Spilocaea oleaginum)

400 g/100 L su

21 gün

Bağ *

Mildiyö (Plasmopara viticola)

300 g/100 L su 1.Uygulama

500 g/100 L su 2.Uygulama

21 gün

Antraknoz (Elsinoe ampelina)

300 g/100 L su 1.Uygulama

500 g/100 L su 2.Uygulama

21 gün

Domates

Mildiyö** (Phytophthora infestans)

300 g/100 L su

14 gün

Bakteriyel benek

(Pseudomonas syringae pv.tomato)

300 g/100 L su 1.Uygulama

400 g/100 L su 2.Uygulama

14 gün

Bakteriyel leke

(Xanthomonas vesicatoria)

300 g/100 L su 1.Uygulama

400 g/100 L su 2.Uygulama

14 gün

Patates

Mildiyö (Phytophtora infestans)

300 g/100 L su

14 gün

Fasulye

Antraknoz

(Colletotrichum lindemuthianum)

500 g/100 L su

14 gün

Adi yaprak yanıklığı (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli)

300 g/100 L su

14 gün

Hale Yanıklığı (Pseudomonas savastonia pv. phaseolica )

300 g/100 L su

14 gün

Domates, Patlıcan, Patates

Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

500 g/100 L su

14 gün

Yerfıstığı

Serkospora erken yaprak lekesi

(Cercospara arachidicola)

400 g/100 L su

14 gün

Sebze Fideleri

Çökerten ve kök çürüklüğü

(Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp., Phytophthora spp.)

300 g/100 L su 1.Uygulama

500 g/100 L su 2.Uygulama

(fidelik uygulaması)

14 gün

Hıyar

Köşeli yaprak lekesi

(Pseudomonas.syringae pv. lachrymans)

300 g/100 L su

14 gün

Şerbetçiotu

Mildiyö (Pseudoperonospora humuli)

500 g/100 L su

14 gün

Aspir

Yaprak lekesi (Alternaria carthami)

300 g/100 L su

14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

**Domates bitkilerinin gelişmesinde durgunluk yapabileceğinden kurak iklim şartlarında bakırlı ilaçlama tavsiyesinden kaçınılmalı, ancak organik fungisitlerin bulunmadığı yerlerde bakırlı ilaçlar en fazla 1-2 uygulama yapılmalıdır.

 

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

 

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

 

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

DOĞER BAKIR 50 WP tek başına kullanılır. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmayınız.