Fondet® 4F

Ürün Grubu       : Herbisit (Yabancı Ot İlacı)

 

Etkili Madde      : 480 g/l Oxyfluorfen

 

Formülasyon     : SC (Süspansiyon Konsantre)

 

Etki Şekli           : Oksidaz inhibitörü 

 

 

  

TAVSİYE EDİLDİĞİ BİTKİLER ve YABANCI OTLAR

 

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Zamanı
Soğan Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) 40 ml/da

Soğanın
1,5-2 yapraklı, yabancı otların kotiledon,
2-4 yapraklı (rozet) döneminde uygulanır.
Mavi farekulağı (Anagallis caerulea)
Farekulağı (Anagallis arvensis)
Sarı ot (Boreava orientalis)
Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)
Sirken (Chenopodium album)
Yatık sirken (Chenopodium vulvaria)
Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)
Uzun süpürge otu (Descurainia sophia)
Anadolu şahteresi (Fumaria kralikii) 
Boz ot (Heliotropium europaeum)
Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornutum)
Yağlı ot (Gypsophylla pilosa)
Hakiki papatya (Matricaria chamomilla)
Gelincik (Papaver rhoeas) 
Çobandeğneği (Polygonum aviculare)
Yabani hardal (Sinapis arvensis) 
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Adi yavşan otu (Veronica hederifolia)

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

 

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

 

FONDET 4F çıkış sonrası, yabancı otların kotiledon döneminde veya 2-4 yapraklı oldukları erken dönemde kullanılır. Ürün toprak yüzeyinde bir film tabakası oluşturduğundan sonradan çimlenen yabancı otların çıkışını engellemek suretiyle de etkili olmaktadır. Film tabakası etkisinin devam edebilmesi için FONDET 4F uygulamasından sonra toprak işlemesi yapılmamalıdır. İyi bir yabancı ot kontrolü için toprağın tavında, tarla yüzeyinin kesiksiz ve çok iyi işlenmiş olması gerekir. Toprakta yeterli rutubet yoksa sulama yapılmalıdır.

 

 

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Uygulama sırasında civarındaki diğer bitkilere sürüklenerek zarar vermemesine dikkat ediniz. Rüzgârlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

 

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer ürünler ile karıştırılması tavsiye edilmez.