Fujion-S®

 Ürün Grubu       : Herbisit (Yabancı Ot İlacı)

Etkili Madde      : 915 g/l S-Metolachlor + 45 g/l Benoxacor

Formülasyon     : EC (Emülsiyon Konsantre)

Etki Şekli           : Seçici herbisit, Hücre Bölünmesini Engelleyici

 

TAVSİYE EDİLDİĞİ BİTKİLER ve YABANCI OTLAR

 

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi
Pamuk Horozibiği (Amaranthus albus)

150 ml/da

Ekim öncesi toprağa karıştırılır. 

Sirken  (Chenopodium album)
Topalak (Cyperus rotundus) 
Darıcan  (Echinochloa crus-galli)
Semizotu (Portulaca oleracea) 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Ekim öncesi toprağa pülverize edilir ve toprağa karıştırılır. Toprakta etkili tüm herbisitlerde olduğu gibi FUJİON-S den beklenen üstün sonuçların alınabilmesi için iyi bir toprak işlemesi yapılmalı, toprak kesek, ot ihtiva etmemeli, toprakta yeterli nem bulunmalıdır. Ürünün toprağa iyi bir şekilde karıştırılması başarı için önemlidir. Ürün tapanın önüne atılmamalı, diskaro ile toprağa karıştırılmalıdır. Kültüvator kullanılacak ise çaprazvari iki defa çekilmesi önerilir. Uygulamadan sonra orta derecedeki bir yağış ve sulamanın; ürünün yabancı otların çoğunluğunun çimlendiği toprağın üst tabakasına nüfuz etmesine yardımcı olduğu bilinmelidir. Çok hafif topraklarda FUJİON-S kullanılması tavsiye edilmez.

 

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer ürünler ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.