Graiser® 350 FS

Ürün Grubu       : İnsektisit (Böcek İlacı)

 

Etkili Madde      : 350 g/l Thiamethoxam

 

Formülasyon   : Tohum İlaçlaması İçin Akıcı Konsantre (FS)

 

Etki Şekli         : Mide ve Değme

 

 

TAVSİYE EDİLDİĞİ BİTKİLER VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı Zararlı organizma adı Uygulama dozu ve dönemi Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Mısır  Telkurtları (Agriotes spp.) 500 ml/100 kg tohuma 56 gün
Patates Telkurtları (Agriotes spp.) 30 ml/100 kg tohuma 56 gün
Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) 10 ml/100 kg tohuma
Şeker pancarı Toprakaltı zararlıları (Collembola spp., Agriotes spp., Blaniulus spp.) 750 ml/100 kg tohuma 56 gün
Pancar piresi (Cheatocnema spp.) 750 ml/100 kg tohuma
Buğday Ekin kamburböceği (Zabrus spp) 150 ml/100 kg tohuma -
Ayçiçeği  Telkurtları (Agriotes spp.) 1000 ml/100 kg tohuma  120 gün

  

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE ETKİ ŞEKLİ: GRAİSER 350 FS isimli bitki koruma ürününün etkili maddesi “thiamethoxam” hem temas hem de mide yoluyla etki eden sistemik bir bitki koruma ürünü olup, böceklerin sinir sistemi üzerinde tesirlidir. Tohumların çimlenmesini takiben kökler tarafından alınan etkili madde süratle kotiledon, taze sürgün ve yapraklara taşınmaktadır. Bu özelliğin yanı sıra uzun süreli residüel etkisi nedeniyle (6-8 hafta) “thiamethoxam” tohum ilacı olarak bitkinin en hassas olduğu erken gelişme döneminde bitkileri zararlılara karşı en iyi şekilde korumak için idealdir. Telkurtları (Agriotes spp.) ile mücadelede en etkili yöntem tohum ilaçlamasıdır.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

Tohum uygulaması için: Tohum uygulama işlemi döner uygulama bidonu veya tohuma püskürtme prensibi ile çalışan tohum uygulama makinesi ile yapılabilir. Uygun ekipman bulunmaması durumunda, tohumlar düz bir zemin üzerine yayılarak homojen bir kaplama sağlanacak şekilde uygulama yapılır. İlaçlanmış tohum evvelce yapılmış mibzer ayarını değiştirebileceğinden ekimden önce ilaçlı tohum ile mibzer ayarının tekrar yapılması tavsiye edilir. Kullandıktan sonra uygulama aletinin iyice temizlenmesi gerekir.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

 

 

Bitki Tahammülü: Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında GRAİSER 350 FS mısır, patates ve şekerpancarı tarafından iyi bir şekilde tahammül edilir. Tereddüt halinde önce bitki toleransı saptanmalıdır. İlaçtan beklenen üstün etkinin sağlanması için toprakta yeterli nem ve mutedil iklim koşulları gereklidir.

 

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: GRAİSER 350 FS, film kaplama polimer preparatlar ile ve nötr reaksiyonlu tohum ilaçlarının “WS” ve “FS” formulasyonları ile karışım halinde kullanmadan önce ön karışım testi yapılması önerilir. Solvent bazlı formulasyonlar ile karışım halinde kullanılmaz.