Granas® SC

Ürün Grubu         : Herbisit (Yabancı Ot İlacı)

Etkili Madde        : 250 g/l Glyphosate asite eşdeğer glyphosate isopropylamin tuzu+ 40 g/l Diflufenican

Formülasyon     : Süspansiyon Konsantre (SC)

Etki Şekli           : -

 

 

TAVSİYE EDİLDİĞİ BİTKİLER ve YABANCI OTLAR

Bitki adı Yabancı ot adı Uygulama dozu ve dönemi
Kültür bitkisi yetiştirilmeyen alanlar Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides) 450 ml/da, Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde uygulanır.
İmampamuğu (Abutilon theophrastii)
Kekre (Acroptilon repens)
Yatık boyakökü (Asperugo procumbens)
Yabani yulaf (Avena fatua)
Koyungözü papatya (Bellis perennis)
Kokar ot (Bifora radians)
Japon bromu (Bromus japonicus)
Püsküllü çayır (Bromus tectorum)
Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)
Yabani tere (Cardaria draba)
Saka dikeni (Carduus pycnocephalus)
Topak boynuz otu (Cerastium glomeratum)
Yabani havuç (Daucus carota)
Hazeran (Consolida anthoroidea)
Güneş sütleğeni (Euphorbia helioscopia)
Hakiki şahtere (Fumaria officinalis)
Dilkanatan (Galium aparine)
Dikenli yabani marul (Lactuca serriola)
Ballıbaba (Lamium amplexicaule)
Tavşan salatası (Lapsane communis)
Tavşanbıyığı (Poa annua)
Adi salkım otu (Poa trivalis)
Yatık düğün çiçeği (Ranunculus repens)
Yabani turp (Raphanus raphanistrum)
İmamkavuğu (Senecio vulgaris)
Kuş otu (Stellaria media)
Adi yavşan otu (Veronica hederifolia)
Kaba tüylü fiğ  (Vicia hirsuta)
Adi fiğ (Vicia sativa)
Doğu ballıbabası (Wiedemannia orientalis)
Kültür bitkisi yetiştirilmeyen alanlar Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) 700 ml/da, Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde uygulanır.
Sirken (Chenopodium album)
Köygöçüren (Cirsium arvense)
Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)
Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)
Dönbaba (Erodium cicutarium)
Kırmızı çiçekli ballıbaba (Lamium purpureum)
İtalyan Çimi (Lolium multiflorum)
Gelincik (Papaver rhoeas)
Kamış (Phragmites australis)
Ortanca sinir otu (Plantago media)
Kıvırcık Labada (Rumex crispus)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Eşek marulu (Sonchus arvensis)
Isırgan Otu (Urtica urens)

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

 

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

 

 

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

 

Yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu aktif büyüme döneminde kullanılır. Uygulamanın geç dönemde yapılması hem ani etkiyi azaltır, hem de ürünün kalıcılığını olumsuz yönde etkiler. GRANAS SC su ile seyreltildikten sonra uygulama aletiyle yabancı otların üzerine püskürtülür. Optimum etkinlik için bitki ve toprak yüzeyinin tamamen ilaçla kaplanması gerekmektedir. Uygulama esnasında kültür bitkilerine temas etmemesine dikkat edilmelidir. Optimum kontrol için uygulamadan sonra en az 6 saat, tercihen 24 saat kuru hava şartları gereklidir.

 

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ve gübreler ile karıştırılmadan kullanılmalıdır.