Herok-E® 400 SC

Ürün Grubu       : Herbisit (Yabancı Ot İlacı)

 

Etkili Madde      : 420 g/l Bispyribac sodium

 

Formülasyon     : SC (Süspansiyon Konsantre)

 

Etki Şekli           : Seçici-sistemik etki 

 

 

 

TAVSİYE EDİLDİĞİ BİTKİLER ve YABANCI OTLAR

 

Bitki adı 

Yabancı ot adı                           

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile

Hasat Arasındaki Süre

Çeltik

 

Boğumlu çobandeğneği

(Polygonum lapathifolium)

 

5 ml ürün +10 ml Yayıcı yapıştırıcı / dekar

Çeltik ve yabancı otların 4 yapraklı olduğu dönemde


 

6 ml ürün +10 ml Yayıcı yapıştırıcı / dekar

Çeltik ve yabancı otların

6 yapraklı olduğu dönemde

 

 

 

-

Çeltiksi darıcan
(Echinochloa oryzoides)

Darıcan
(Echinochloa crus-galli)

Domuz pıtrağı
(Xanthium strumarium)

İmam pamuğu
(Abutilon theophrastii)

Kızotu-Venüsotu
(Cyperus difformis)

Deniz sandalye sazı
(Bolboschoenus maritimus)

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

 

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü ve yayıcı yapıştırıcı önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

 

HEROK-E özel surfaktanı ile birlikte kullanılır. Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için tarlanın tesviye edilmesi, ekimden sonra su seviyesinin düşük tutulması yabancı otların aynı seviyede büyümelerini sağlayacağından gereklidir. Uygulamadan bir gün önce tarladaki sular boşaltılmalıdır. Uygulamadan 2-3 gün sonra tavalara tekrar su verilir ve bu su en az 3 gün tavalarda yüksek seviyede muhafaza edilir. 

 

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer ürünler ile karıştırılması tavsiye edilmez.