Kavrol® 48 SC

 

Ürün Grubu       : Herbisit

 

Etkili Madde      : 480 g/l Mesotrione

 

Formülasyon     : SC (Süspansiyon Konsantre)

 

Etki Şekli           : (4-HPPD) Beyazlaştırıcı, Karoten biyosentezini engeller sonuçta klorofili bozar, Bitkiler beyazlaşarak ölürler.

 

 

 

TAVSİYE EDİLDİĞİ BİTKİLER VE ZARARLILAR

 

BITKI

ADI

   YABANCI OT ADI

KULLANIM  DOZU VE DÖNEMİ

PHI*

MISIR

Sirken

(Chenopodium album)

Köpek üzümü

(Solanum nigrum)

Kırmızı köklü tilki kuyruğu

(Amaranthus retroflexus)

30 ml/da

 

Çıkış sonrası yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde

30 gün

(*) PHI: Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

 

 

KAVROL 48 SC,  yayıcı yapıştırıcılarla karışım yapılarak kullanılması tavsiye edilir.

 

ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI VE KULLANMA ŞEKLİ: Tavsiye dozu üzerinden bir depo için hesaplanan ürün önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Aletin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Aletin karıştırıcısı çalışır vaziyette iken ürünlü su tanka ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek kalan su miktarı tanka konur. Ürün suyla karıştıktan sonra uygulamaya başlanır. Uygulamaya tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalıdır. Hazırlanan bitki koruma ürünlü mahlûl bekletilmeden kullanılmalıdır. Uygulama sırasında ürünün rüzgâr ile çevredeki şeker pancarı, bakla, sebze ve meyve alanlarına taşınması engellenmelidir.

 

 

BİTKİ TOLERANSI: KAVROL 48 SC, sadece mısırda kullanılmak üzere geliştirilen özel bir bitki koruma ürünüdür. Tavsiyeye uygun olarak kullanıldığında, mısır tarafından iyi tolere edilir. Tohumluk üretilen mısırlarda ve kendileme hatlarda kullanılabilir. Bu durumda mutlaka hibrid üreticisinin önerilerine uyulmalıdır.

 

Münavebe ve tekrar ekim: Herhangi bir nedenle mısır çıkışı olmaz ise hemen tekrar mısır ekilebilir. Münavebe bitkisi olarak toprak işlemesinden sonra kışlık buğday, kolza ve ayçiçeği ekilebilir.

 

 

KARIŞTIRABİLİRLİK DURUMU: KAVROL 48 SC, mısır bitkisinde yaygın olarak kullanılan herbisit ve yaprak gübreleri ve karışabilir ise de tank karışımı olarak yapılacak bu türlü geniş uygulamalardan önce mutlaka küçük uygulamalarla bitki toleransının ve karışım durumunun saptanması tavsiye edilir. Uygun olmayan hava koşullarında, Çıkış sonrası olarak kullanılacak diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapmaktan kaçınılmalıdır.  Kullanmadan önce ambalajı iyice çalkalayınız !