Kupkol® 700

 

Ürün Grubu       : Fungisit (Mantar İlacı)

Etkili Madde      : 700 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid

Formülasyon     : Süspansiyon Konsantre (SC)

Etki Şekli           : Koruyucu

 

 

 KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

 

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

 

Uygulama Dozu

 

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Bağ*

Mildiyö

(Plasmopara viticola)

200 ml/ 100 l su

14 gün

Domates**

Mildiyö

(Phytophthora infestans)

200 ml/ 100 l su

14 gün

Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)

175 ml/ 100 l su

14 gün

 

 

 (*)    Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

(**) Domates bitkilerinin gelişmelerinde durgunluk yapabileceğinden kurak iklim şartlarında bakırlı ilaçların tavsiyesinden kaçınılmalı, ancak organik fungisitlerin bulunmadığı yerlerde bakırlı ilaçlarla en fazla 1-2 uygulama yapılmalıdır.

 

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hazırlanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

 

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Kalsiyum  ve Thiram içeren ürünler ile karıştırılması tavsiye edilmez. Diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapılmadan önce ön karışım testi yapılmalıdır.