Tedarikçi Aydınlatma Metni

ASTRANOVA TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

ASTRANOVA TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) gerçek kişi tedarikçimiz ile tüzel kişi tedarikçilerimizin temsilcilerine ait kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz. 

İşlenen Kişisel Veriler

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Tedarikçi Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında gerçek kişi tedarikçi ve tüzel kişi tedarikçilerimizin temsilcilerine ait işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgileri

:

Adı-soyadı, gerçek kişi tedarikçinin TC kimlik numarası

İletişim Bilgileri

:

Telefon numarası, e-posta adresi, gerçek kişi tedarikçi adresi

Finansal Bilgileri

:

Gerçek kişi tedarikçi vergi numarası, vergi dairesi, hesap numarası, IBAN numarası.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

Şirket’in günlük ihtiyaçlarının karşılanabilmesi bakımından teklif ve/veya hizmet alımının gerçekleştirilebilmesi için gerekli iletişim bilgilerinin elde edilmesi, Ürün ve hizmet temini için sizinle iletişime geçilmesi, Karşılıklı sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin takibi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi, Şirket’in kullandığı çevrimiçi yazılım sistemleri üzerinde kaydınızın oluşturulması,

 

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.