Loxdor® SC

Ürün Grubu       : Herbisit (Yabancı Ot İlacı)

 

Etkili Madde      : 450 g/l Linuron

 

Formülasyon     : SC (Süspansiyon Konsantre)

 

Etki Şekli           : Fotosentez Engelleyici

 

 

 

TAVSİYE EDİLDİĞİ BİTKİLER VE YABANCI OTLAR

 

 

Bitki Adı Yabancı ot Adı Uygulama Dozu  Uydulama Dönemi Kültür Bitkisi Dönemi
Ayçiçeği Gönül hardalı (Myagrum perioliatum) 250 ml/da Yabancı otlar için
çıkış öncesinde
Ayçiçeği ekiminden
hemen sonra
 
Sirken (Chenopodium album)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Horoz ibiği (Amaranthus retroflexus)
Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus)
Fare kulağı (Anagallis arvensis)
Kimyon Sirken  (Chenopodium spp.) 200 ml/da Yabancı otlar için
2 - 4 yapraklı
genç dönemde
Kültür bitkileri için
3-4 çatal döneminde
 
Yapışkan nakıl (Silene conoldea)
Muhabbet çiçeği (Reseda lutea)
Pıtrak (Turgenia latifolia)
Boynuzlu yoğurtotu (Galium tricorne)
Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)
Taşkesen otu (Lithospermum arvense)
Bülbül otu (Sisymbrium officinale)
Soda otu (Salsola ruthenica)
Soğan
(Tohum)
Yabani Hardal (Sinapis arvensis) 75 ml/da Yabancı otlar
2-4 yapraklı
genç dönemde

Kültür bitkilerinin
2 gerçek yapraklı
döneminden sonra

(Yapraklar dikleşip olgun bir görünüm aldığında)

Sirken (Chenopodium album)
Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus)
Farekulağı (Anagallis arvensis)
Gelincik (Papaver rhoeas)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Yavşan otu (Veronica sp.)
Soğan
(Arpacık)
Yabani Hardal (Sinapis arvensis) 150 ml/da Yabancı otlar
2-4 yapraklı iken
Soğanın ise;
2-4 yapraklı
döneminde
Sirken (Chenopodium album)
Gönül hardalı (Myagrum perioliatum)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus)
Çoban değneği (P. aviculare)
Pıtrak (Xantium spinosum)
Fare kulağı (Anagallis arvensis)
Gelincik (Papaver rhoeas)
Tatula (Datura stramonium)
Yavşan otu (Veronica sp.)
Patates Yabani Hardal (Sinapis arvensis) 250 ml/da Yabancı otlar için
çıkış öncesi
Kültür bitkisi için
ekimden hemen sonra
 
Sirken (Chenopodium album)
Yer fesleğeni (Mercurialis annua)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (A. retroflexus)
Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus)
Anason Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 175 ml/da Yabancı otlar için
çıkış öncesi
Anason ekiminden sonra
 
Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus)
Sirken (Chenopodium album)
Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 150 ml/da Yabancı otlar için
çıkış öncesi
Anason çıkış
sonrası
Sirken (Chenopodium album)
Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
HAVUÇ Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 150 ml/da Yabancı otların
2-4 yapraklı genç
dönemlerinde
Kültür bitkisi için
çıkış sonrası dönemde
 
Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus)
Sirken (Chenopodium album)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 175 ml/da Yabancı otlar için
çıkış öncesinde
Kültür bitkisi için
ekimden hemen sonra
 
Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus)
Sirken (Chenopodium album)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ 

ÇIKIŞ ÖNCESİ İLAÇLAMA: Ekimden sonra 1-2 gün içerisinde yapılır. İlaçlama sırasında toprak tezeksiz olmalıdır. İlaçlı alanda en az 20 gün hiçbir toprak işlemesi yapılmamalıdır. Killi ve organik maddece zengin topraklarda ilaç daha yüksek dozlarda atılabilir. Çok hafif ve kumlu geçirgen topraklarda ilacı kullanırken dikkatli olunmalı ve düşük doz tercih edilmelidir.

ÇIKIŞ SONRASI İLAÇLAMA: Yabancı otların genç dönemlerinde yapılmalıdır. Toprakta birikimi söz konusu değildir. Birkaç ay içinde toprakta mikroorganizmalar tarafından parçalanır. Bundan dolayı müteakip sene ekilen kültür bitkisinde zararlı olmaz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer yabancı ot ilaçlarının birçoğu ile karışabilir. Ancak çiftçiye kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi önerilir. Hormonlu ilaçların esterli formülasyonları ile karıştırılmaz.