Madbon®

Ürün Grubu       : Herbisit (Yabancı Ot İlacı)

 

Etkili Madde      : 480 g/l Bentazone

 

Formülasyon     : SL (Suda Çözünen Konsantre)

 

Etki Şekli           : Fotosentez engelleyici

 

 

  

TAVSİYE EDİLDİĞİ BİTKİLER ve YABANCI OTLAR

 

 Bitki Adı Yabancı Ot Adı Uygulama Dozu Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
 Soya Topalak (Cyperus rotundus) 150 ml/da
Soyanın 1-3 yapraklı,
Yabancı otların 2-3 yapraklı olduğu dönemde
30 gün
Semizotu (Portulaca oleraceae)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu 

(Amaranthus retroflexus

Sütleğen (Euphorbia spp.)
Yapışkan otu (Galium aparine)
Pıtrak (Xanthium macrocarpus)
Sirken (Chenopodium album)
 Bezelye Yabani hardal (Sinapis arvensis) 200 ml/da
Yabancı otların 2-3 yapraklı olduğu dönemde
30 gün
Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)
Ballıbaba (Lamium amplexicaule)
Kuşotu (Stellaria media)
Soğan  Kırmızı köklü tilkikuyruğu  (Amarnthus retroflexus) 200 ml/da
Soğanın 2-3 yapraklı olduğu dönemde
30 gün
Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornutum)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Kuşotu (Stellaria media)
Tatula (Datura stramonium)
Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)
Kangal (Silybum marianum)
Eşek marulu (Sonchus arvensis)
Sirken (Chenopodium album)
Fasulye

Kırmızı köklü tilkikuyruğu

(Amaranthus retroflexus )

200 ml/da
Yabancı otların
2-3 yapraklı olduğu dönemde
30 gün
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium) 250 ml/da
Yabancı otların
2-3 yapraklı olduğu dönemde
Yerfıstığı

Kırmızı köklü tilkikuyruğu

(Amaranthus retroflexus )

200 ml/da
Yabancı otların
2-4 yapraklı olduğu dönemde
-
Horozibiği (Amaranthus albus)
Topalak (Cyperus rotundus)
Kazayağı-Sirken (Chenopodium album)

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

 

    Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

 

MADBON çıkış sonrası yabancı otlara karşı kullanılan bir bitki koruma ürünü olup, uygulama genel olarak bitkilerin 1-3 yapraklı döneminde ve yabancı otların erken çıkış dönemlerinde yapılır. Şayet yabancı otlar uygulama esnasında 4 yaprak teşekkül etmişlerse doz 200-250 ml/da ’a çıkarılmalıdır. 

 

 

KARIŞTIRABİLİRLİK DURUMU: MADBON , fungisitler ve yaprak gübreleriyle karıştırılabilir. Uygulama için çok miktarlarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.