Madbon®-M

Ürün Grubu       : Herbisit (Yabancı Ot Adı)

 

Etkili Madde      : 250 g/l Bentazone + 125 g/l MCPA

 

Formülasyon     : SL (Suda Çözünen Konsantre)

 

Etki Şekli           : Amino Asit Sentez Engelleyici

 

 

 

TAVSİYE EDİLDİĞİ BİTKİLER VE ZARARLILAR

 

Bitki Adı Yabancı ot Adı                                      Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre                 
Çeltik Kurbağakaşığı (Alisma plantago) 200 ml/da

Yabancı otların
3-5 yapraklı olduğu dönemde
60 gün
Güvercinayağı (Ammannia baccifera)  
Kız otu (Cyperus difformis)
Dip otu (Lindernia pyxidaria)

Üç köşeli sandalye sazı

(Scirpus mucronatus)

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Yabancı otların 3-5 yapraklı olduğu dönemde kullanılır. Uygulamadan iki gün önce tavalardaki su boşaltılarak çeltik kuruya alınır. Uygulamadan 48 saat (2 gün) sonra tavalara tekrar su verilir.

 

 

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Önerilen bitkilerde kullanılan herbisit, fungisit ve insektisitlerle karıştırılarak uygulanabilir. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.