Pestige® 250 EC

Ürün Grubu           : Fungisit (Mantar İlacı)

 

Etkili Madde          : 250 g/l Tebuconazole

 

Formülasyon Tipi : Emülsiyon Konsantre (EC)

 

Etki Şekli               : Sistemik tedavi edici ve Koruyucu

 

 

 

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

 

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat

Arasındaki Süre

Domates

Erken Yaprak Yanıklığı

(Alternaria solani)

50 ml / 100 l su

 

7 gün

 

Turunçgiller 

Kahverengi leke

(Alternaria alternata f. sp. citri)

100 ml / 100 l su

 

21 gün

Buğday

Tahıl küllemesi

(Erysiphe graminis)

75 ml /da

35 gün

Sarı pas

(Puccinia striiformis)

75 ml /da

Bağ*

Bağ küllemesi

(Erysiphe necator)

40 ml / 100 l su

21 gün

(*)Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. 

 

  

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

 

 

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

PESTİGE 250 EC, Yüksek derecede asidik ve bazik formülasyonlu bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.