Sahnovar® 2

Ürün Grubu       : Fungisit (Mantar İlacı)

 

Etkili Madde      : 361,1 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit  

 

Formülasyon     : Süspansiyon Konsantre (SC)

 

Etki Şekli           : Koruyucu

 

 

 

TAVSİYE EDİLDİĞİ BİTKİLER VE ZARARLI ORGANİZMALAR

 

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Zeytin Halkalı leke (Spilocaea oleaginea) 250 ml/100 l su 14 gün
Bağ* Mildiyö (Plasmopara viticola) 100 ml/100 l su 7 gün
Ölükol (Phomopsis viticola) 100 ml/100 l su
Kayısı

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen

(Wilsonomyces carpophylus)

500 ml/100 l su (dormant dönem) 250 ml/100 l su (normal dönem) 7 gün
Turunçgiller

Kahverengi leke hastalığı

(Alternaria alternata f.sp.citri)

200 ml/100 l su 7 gün
Elma   Karaleke (Venturia inaequalis) 250 ml/100 l su 14 gün
Domates  Mildiyö (Phytophthora infestans) 200 ml/da 7 gün

 

(*) Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

 

 BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

 

 

 

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.