Shangdong® 240 EC

Ürün Grubu       : Herbisit (Yabancı Ot İlacı)

 

Etkili Madde      : 240 g/l Clodinafop-propargyl + 60 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener)

 

Formülasyon     : EC (Emülsiyon Konsantre)

 

Etki Şekli           : Lipid Sentez Engelleyici

 

 

 

TAVSİYE EDİLDİĞİ BİTKİ ve YABANCI OTLAR

 

Bitki Adı Yabancı ot Adı Uygulama Dozu ve Dönemi     
Buğday

Tilki kuyruğu

(Alopecurus myosuroides)

20 ml/da

Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde;
en geç kardeşlenme sonuna
kadar kullanılır.
Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)
Delice (Lolium temulentum)

Kısa başaklı kuşyemi

(Phalaris brachystachys)

Yumuşak başaklı kuşyemi

(Phalaris paradoxa)

Küçük başaklı kuşyemi

(Phalaris minor)


SHANDONG 240 EC dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. Bitki koruma ürününe hassas dar yapraklı yabancı otlarda aktif büyüme 48 saat içinde durur. Ot türlerine ve çevre şartlarına bağlı olarak ürünün etkileri bir ila üç hafta içinde görülür. Yabancı ot boğumları ve büyüme noktalarındaki çürümeler gözle görülür, genç yapraklarda sararmayı müteakip ölümler meydana gelir. Uygulamadan 2-3 saat sonra meydana gelen yağıştan etkilenmez.

Ürünün formülasyonunda yer alan yardımcı madde (safener); metabolizmayı teşvik ederek, ürünün buğday üzerindeki selektivitesini artırır.

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

 

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

SHANDONG 240 EC buğday ve yabancı otlar çıktıktan sonra (post-em); buğdayın 3 yapraklı devresinden kardeşlenme sonuna kadar herhangi bir zamanda kullanılabilir. SHANDONG 240 EC‘den en iyi sonuç, yabancı otların çoğunluğunun çıktığı, ılık ve rutubetli şartlarda aktif olarak büyüdükleri devrede uygulandığında elde edilir.

 

SHANDONG 240 EC‘nin kalıcı etkisi olmadığından, ürünün uygulamasından sonra çıkan dar yapraklı yabancı otlar kontrol edilmezler. Uygulamayı müteakip, 2 saat içinde yağış beklenen hallerde uygulama yapılmamalıdır.

Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir. Buğday dışındaki ürünlerde kullanılması tavsiye edilmez.

 

Toprakta kısa sürede ayrıştığı için, toprakta etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebe ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.

 

 

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

SHANDONG 240 EC Sulfonylurea terkipli bitki koruma ürünleri ile karışım halinde kullanılmamalıdır. SHANDONG 240 EC buğday fungisitleri ile birlikte kullanılabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.