Taurica® 50 WG

Ürün Grubu       : Fungisit (Mantar İlacı)

 

Etkili Madde      : %50 Trifloxystrobin (ISO)

 

Formülasyon     : WG (Suda Dağılabilen Granül)

 

Etki Şekli           : Sistemik - Tedavi Edici

 

 

 

TAVSİYE EDİLDİĞİ BİTKİLER VE ZARARLI ORGANİZMALAR

 

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

 Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre 

Kavun

Kabakgillerde külleme

(Erysiphe cichoracearum,
Sphaerotheca fuliginea)

 

 15 g/100 L su

 

 

3 gün

Bağ*

Külleme (Erysiphe necator)

10 g/100 L su

35 gün

Elma

Karaleke (Venturia inaequalis)

15 g/100 L su

14 gün

Turunçgiller

Kahverengi leke
(Alternaria alternata f. sp.citri)

 20 g/100 L su

28 gün

Çeltik

Çeltik yanıklığı

(Pyricularia oryzae)

 20 g/da

35 gün

Karpuz

Alternarya yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina)           

 20 g/da

3 gün

Kayısı

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen
(Wilsonomyces carpophylus)

12,5 g/100 L su

14 gün

(*)Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

 

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

 

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Yaygın olarak kullanılan fungisitlerin pek çoğu ile karışabilir. Tereddüt halinde ise uygulamadan önce bir karışabilirlik testi uygulanmalıdır. Şayet TAURICA 50 WG diğer ürünler ile tank karışımı halinde kullanılacak ise aletin su bulunan deposuna önce TAURICA 50 WG sonra ayrı bir kapta su ile karıştırılmış diğer ürünler konmalıdır. Şayet karışıma giren ürünler “suda erir ambalajda (WSB) ise’, depoya önce bunlar sonra TAURICA 50 WG ilave edilmelidir.

 

Bağda: Cypermethrin terkipli ürünlerle yapılan karışımlar, Yalova İncisi, Kardinal, Müşküle ve Perlet gibi hassas çeşitlerde genç yapraklarda hafif yakma yapabilir.