Taxsus®

Ürün Grubu       : Herbisit (Yabancı Ot İlacı)

 

Etkili Madde      : 116,2 g/l  Clethodim

 

Formülasyon     : EC (Emülsiyon Konsantre)

 

Etki Şekli           : Lipid Sentez Engelleyici 

 

 

 
TAVSİYE EDİLDİĞİ BİTKİ ve YABANCI OTLAR

 

BİTKİ ADI KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR KULLANMA DOZU

SON UYGULAMA

ile HASAT ARASI

SÜRE

PAMUK Tek Yıllık Çimensi Otlar 75 ml/da 56 gün
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Benekli darıcan (Echinochloa colonum)
Kirpi darı (Setaria viridis)
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
Çok Yıllık Otlar 125 ml/da 56 gün
Kanyaş (Sorghum halepense) Rizomdan
KIRMIZI MERCİMEK Yabani Yulaf (Avena sterilis) 70 ml/da 56 gün
Kendi gelen buday (Triticum aesttivum) 80 ml/da
Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare)
ŞEKER PANCARI Darıcan (Echinochloa crus-galli) 60 ml/da 56 gün
Benekli darıcan (Echinochloa colonum)
Yabani Yulaf (Avena sterilis) 70 ml/da
Su ayrığı (Paspalum paspalodes) 80 ml/da
Kanyaş (Sorghum halepense) Tohumdan
DOMATES Darıcan (Echinochloa crus-galli) 60 ml/da 28 gün
Kanyaş (Sorghum halepense) 80 ml/da
SOĞAN Delice (Lolium temulentum) 60 ml/da 42 gün
Yumuşak başaklı kuşyemi (P. paradoxa)
Kısa başaklı kuşyemi (P. Brachystachys)
Yabani Yulaf (Avena sterilis)

 

 

UYGULAMA ZAMANI                                             

Uygulamalar çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 gerçek yapraklı olduğu aktif büyüme dönemlerinde yapılmalıdır. Kültür bitkisi ve yabancı otların kuraklık, soğuk v.b. nedenlerle stres altında bulunduğu koşullarda uygulama yapılmalı, bu koşullar ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir.

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Ürün önce ayrı bir kapta su içinde eritiniz. Aletin deposunu yarıya kadar su ile doldurup karıştırıcısını çalıştırarak hazırladığınız ürünlü mahlûlü içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız. İyi bir kaplama, uygulama yapacak şekilde yeterli su kullanınız. Bunun içinde uygulamaya geçmeden önce aletinizle kalibrasyon yapınız. Dekara 20-40 lt su kullanınız. Çok yıllık otlarda sürme olması durumunda ikinci bir uygulama yapılabilir. Uygulamadan 7 gün önce ve sonra herhangi bir toprak işlemesi yapmayınız. Bir saat içinde yağmur eklentisi olması halinde uygulamayı erteleyiniz. Sulama yapılan alanlarda uygulamayı sulamadan 4-5 gün sonra yapınız. Uygulamalarda mümkünse yelpaze tipi meme kullanınız.

 

 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ                          

TAXUS, etki mekanizmasına göre Grup A1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TAXUS un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.              

 

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

TAXUS, pamukta geniş yapraklı yabancıotlara karşı etkili olan Pyrithiobac Sodium ile birlikte karıştırılarak kullanılmamalıdır. Pyrithiobac Sodium uygulaması TAXUS, uygulamasını takiben en az 1 gün geçtikten sonra yapılmalıdır. Bulunabilirse an az % 80 mineral yağ ve bitkisel yağ +en az %15 emülgatör içeren yayıcı yapıştırıcılarla birlikte kullanılması tavsiye edilir. Bu özelliklere uymayan yayıcı-yapıştırıcı maddelerle karıştırılmamalıdır. Lambda-Cyhalothrin ve Esfenvalerate içeren insektisitlerle birlikte kullanılabilir.

 

 

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

·  Arılara zehirlidir. Balıklara zararsızdır.

·  Rüzgara karşı uygulama yapmayınız.

·  Tıkanmış memeleri ağzınızla üfleyerek açmayınız. Fırça ile temizleyiniz.

·  Ürün mahlülün tamamını tarlaya püskürtünüz. Hazırlanmış ürünü aynı gün içinde kullanınız.

·  Her uygulamadan sonra aletinizi temizlemeden diğer zirai mücade işlerinde kullanmayınız.

·  Boş ürün ambalajlarını başka herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne göre imha ediniz

 

 

ÜRÜN ROTASYONU

Toprakta çabuk bozunduğundan TAXUS uygulanan tarlada bir sonraki ürün olarak her türlü kültür bitkisi yetiştirilebilir.