Tayrex®-Star

Ürün Grubu       : Herbisit (Yabancı Ot İlacı)

 

Etkili Madde      : 250 g/l Oxadiazon

 

Formülasyon     : EC (Emülsiyon Konsantre)

 

Etki Şekli           : Protoporphyrinogen oxidase enzimi inhibe eder

 

 

  

TAVSİYE EDİLDİĞİ BİTKİLER ve YABANCI OTLAR

 

BİTKİ ADI

   YABANCI OTLAR

KULLANIM DOZU VE DÖNEMİ

KARANFİL

Kırmızı köklü tilkikuyruğu

(Amaranthus retroflexus)

Kazayağı-Sirken (Chenopodium album)

Semizotu (Portulaca oleracea)

Fare kulağı (Anagallis arvensis)

Serçedili (Stellaria media)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Eşek marulu (Sonchus spp.)

Darıcan (Echinochloa spp.)

400 ml/da

Köklendirilmiş karanfil

çeliklerinin tarlaya şaşırtılmasından sonra,

ot çıkışı başlamadan önce

 

ÇELTİK

 

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Kız Otu (Cyperus difformis)

150 ml/da

Çeltik ekiminden önce

 

 

ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Uygulama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Gerekli miktar bitki koruma ürünü ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılarak depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo dolunca kadar su ilave edilir. Depoya kullanılacak su miktarını ayarlamak için önce kalibrasyon yapılır.

Kalibrasyon: Aletin deposuna belirli miktarda su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı belirlenmiş olur.

 

 

KULLANMA ZAMANI VE ŞEKLİ

Karanfil: Dekara 20-40 litre su kullanılmalı ve toprak yüzeyi düzgün bir şekilde ıslatılmalıdır. Sonraki günlerde, bitki koruma ürün film tabakası bozulmaması için, toprak işlenmemeli ve nemli bulundurulmalıdır.

Çeltik: Çeltik ekiminden önce toprak yüzeyine atılıp, toprağa karıştırılır.

 

 

KARIŞTIRABİLİRLİK DURUMU: Diğer herbisitlerle bir karışım engeli bulunmamaktadır. Bununla birlikte, fiziksel karışabilirlik bakımından bir ön test yapılması önerilir.