Astragil®

Ürün Grubu       : Herbisit (Yabancı Ot İlacı)

 

Etkili Madde      : 50 g/l Quizalofop-P-Ethyl

 

Formülasyon     : EC (Emülsiyon Konsantre)

 

Etki Şekli           : Lipid Sentez Engelleyici

 

 

 

TAVSİYE EDİLDİĞİ BİTKİ ve YABANCI OTLAR

 

Bitki Adı Yabancı Ot Adı Uygulama Dozu ve Dönemi
Bağ* Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

100 ml/da

Köpek dişi 15-20 cm, Kanyaş 2-3 kardeşte iken

Kanyaş (Sorghum halepense)
Domates Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

100 ml/da

Domatesler 15-20 cm boyda, yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde, çıkış sonrası

Kanyaş (Sorghum halepense)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Ayçiçeği Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

100 ml/ da

Ayçiçeği ve Yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası

Kanyaş (Sorghum halepense)
Yapışkan darı (Setaria spp.)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Çayır püskülü ( Poa spp.)
Brom (Bromus spp.)
Yabani arpa (Hordeum spontaneum)
Yabani darı (Panicum sp.)
Soğan Kanyaş (Sorghum halepense)

100 ml/da

Soğan 15-20 cm boyda, kanyaşlar, 3-5 yapraklı, darıcan ve yapışkan darılar 10-15 cm boyda oldukları dönem

Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Yapışkan darı (Setaria spp.)
Kırmızı mercimek Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)

75 ml/da,

Mercimek 8-12 cm boyda, yabancı otlar 2-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)       
Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare)
 Ayrık (Elymus repens)

100 ml/da

Mercimek 8-12 cm boyda, yabancı otlar 2-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası

Şeker Pancarı Yabani yulaf (Avena fatua)

75-100 ml/da  

Yıllık yabancı otlarda düşük doz, Çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır.

Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Püsküllü çayır (Bromus tectorum)
Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Pamuk Kanyaş (Sorghum halepense)

75-100 ml/da

Tohumdan gelenlerde düşük, rizomdan gelenlerde yüksek doz uygulanır.

Soya Fasulyesi Darıcan (Echinochloa crus-galli)

100 ml/da

Yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası

Yabani darı (Panicum spp.)
Kanyaş (Sorghum halepense)
Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)
Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Kuşyemi (Phalaris spp.)
Kanola  Delice (Lolium temulentum) 200 ml/da, Çıkış sonrası 
Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) 100 ml/da, Çıkış sonrası 
Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)
Yapışkan darı (Setaria spp.)
Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides )
Çayır püskülü (Poa spp.) 
Kısır yabani yulaf (Avena  sterilis)
Kuşyemi (Phalaris spp.)
Nohut Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides) 75 ml/da, Çıkış sonrası
Yabani yulaf (Avena fatua)
Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)

 

(*)Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

 

  Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-30 lt olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bitki koruma ürünü yabancı otların 3-6 yapraklı ve hızlı gelişme gösterdiği genç dönemlerinde (Kanyaş için bu dönem yabancı otların 30 cm oldukları devredir) otların üzerine püskürtülmek sureti ile kullanılır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır. Yabancı otların gelişmelerinin çok yavaş olduğu kurak şartlarda ve düşük sıcaklıkta uygulama yapılmamalıdır.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

ASTRAGİL, şekerpancarında yabancı ot mücadelesinde kullanılan, Phenmediphame, Clopyralid (Dichlorpicolinic acid)  Chloridazon gibi herbisitlerle karıştırılarak kullanılabilir. Alkali bitki koruma ürünleriyle karıştırılmaz. Diğer bitki koruma ürünleriyle karışım yapılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.