İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası

ASTRANOVA TARIM olarak uygulamalarımızdaki temel öncelik insan, dolayısıyla ASTRANOVA TARIM çalışanlarına verdiğimiz değer yer alır.

ASTRANOVA TARIM ailesi bireylerinin sağlık, güvenlik ve mutluluğu, kurumumuzun karlılık, büyüme ve tarım dünyasında bulunan öncü firmalar arasında yeni fırsatlar yaratarak kalıcı olma stratejimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönetimimiz, yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmelik şartlarını yerine getirmek ve uluslararası ISO 45001 yönetim sistemi standartlarına uyumlu bir yapı içerisinde olmak için “Her Zaman Daha İyi Bir Çalışma Ortamı’’ sağlamayı hedeflemektedir.

Bu doğrultuda ASTRANOVA TARIM, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüm risk ve fırsatları önceden belirleyip, ilgili projeleri değerlendirerek, Üst Yönetimin de desteğiyle riskleri kaynağında bertaraf etmektedir.

Tüm ASTRANOVA TARIM bireyleriyle birlikte KAİZEN prensibini benimseyerek, işçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarını bir bütün olarak ele alıp kuruluşumuz bünyesinde uygulayarak insan sağlığını güvence altına almaktayız.

ASTRANOVA TARIM bünyesinde gerçekleştirdiğimiz işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarından doğan faydaları, stratejik ortak olarak belirlediğimiz tedarikçi, bayi ve çiftçilerimizle paylaşarak onların da işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarında gelişmelerine katkı sağlamak öncelikli prensibimizdir.