Kalite Politikamız

Üst düzeyde bir kalite standardı oluşturmanın ve sürdürebilmenin bir ekip işi ve takım çalışması olduğuna inanıyoruz: inancımıza göre, ancak tüm çalışanlarımızın katkılarıyla,

  • Standartlara uygun, kaliteli ve güvenli ürünler sunmak,
  • Hatalara zamanında ve sistemli müdahale etmek,
  • Tüketici, müşteri, tedarikçi, dağıtıcılar, çalışanlar ve toplumu gerektiğinde ve doğru bir şekilde bilgilendirmek,
  • Yenilikçi, yaratıcı, sürekli gelişen bir organizasyon yaratmak için çalışanlarımıza sürekli olarak eğitmler vermek ve tüm çalışanlara görevlerinin gerektirdiği yetki ve sorumluluklar vermek,
  • İş sağlığı ve güvenliğine önem vermek,
  • Yeni üretim teknikleri ile kullanıcıya ve çevreye saygılı bir kuruluş olmak,
  • AR-GE çalışmalarına önem vererek sektörde farklılık yaratacak formülasyonların üretimini sağlamak, yeni üretim teknikleri ile kullanıcıya ve çevreye saygılı bir kuruluş olmaktır