Kalite Ve Çevre Politikası

Üzerinde Yaşadığımız Mavi Gezegenimiz Dünya, yaşam için vazgeçilmez öneme sahip olan doğal kaynakları barındırmaktadır. Ancak sahip olduğumuz doğal kaynaklar, doğada sınırlı miktarda bulunmaktadır. Bu nedenle doğal kaynaklarımızı kullanırken çevreyle uyumlu, ileriye dönük ve verimli kullanımı açısından, planlı ve duyarlı olmamız gerekmektedir. Bu sayede doğal kaynaklarımızı gelecek nesillere aktarmak ve onlara yaşanabilir bir çevre bırakmak mümkün olabilecektir. ASTRANOVA TARIM, Bitki Koruma ürünleriyle yapmış olduğu çalışmalarda, gelecek nesillere sağlıklı beslenme, güvenli, sürdürülebilir tarımsal üretim ve daha sağlıklı doğal yaşam alanları sunmak için kendini her gün yenilemektedir.

ASTRANOVA TARIM olarak, uluslararası kalite standartlarına göre yapılmış olan performans ölçümlerimizi değerlendirerek, kendimizi sürekli yenilemekte ve aşağıdaki temel amaçları benimsemekteyiz;

 • Faaliyetlerimizin, kalite yönetim sistemimizde yer alan ISO 9001 ve ISO 14001 ve ISO 45001 standartlarının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilerek sertifikalandırılması ve sürekli iyileştirilmesi,
 • Ürün ve hizmet kalitemizle çiftçilerimiz tarafından tercih edilen yenilikçi ve öncü bir şirket olmak,
 • Çiftçilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ürün portföyümüzde yeni, çözüm odaklı, yüksek teknoloji ile üretilmiş çevre dostu ilaçlara yer vererek çiftçilerimizin memnuniyetini sağlamak,
 • Stratejik ortaklarımız olan bayi, çiftçi ve tedarikçilerimizle çevrenin korunması ve kalitenin devamlı olarak geliştirilmesi konusunda işbirliği yapmak,
 • Çevrenin ve insan sağlığı ile can ve mal güvenliğinin korunması hedeflerini kapsayan Üçlü Sorumluluk kapsamındaki taahhütlerimizi yerine getirmek,
 • Kalite, Çevre ve İşçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli risk ve fırsatları belirleyerek acil durum ve kaza için önleyici tedbirler almak,
 • Üretimin ve diğer tüm operasyonel faaliyetlerimizin her bir aşamasında doğal kaynakları verimli kullanarak, atıklarımızı minimum seviyeye indirerek, geri dönüşüm veya yeniden kazanım alternatiflerini değerlendirmek,
 • Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri gözönünde bulundurmak,
 • Sürekli iyileştirme çalışmalarıyla Kalite, Çevre ve İşçi sağlığı ve iş güvenliği performanslarımızı en üst seviyeye çıkarmak,

ASTRANOVA TARIM olarak politikamız çerçevesinde sağladığımız başarıların sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla, çalışanlarımızın kalite ve çevre bilinci ile sürekli eğitilmesi, motive edilmesi ve faaliyetlere katılımlarını sağlayarak marka bilincimizin geliştirilmesini hedeflemekteyiz.

Üzerinde Yaşadığımız Mavi Gezegenimiz Dünya, yaşam için vazgeçilmez öneme sahip olan doğal kaynakları barındırmaktadır. Ancak sahip olduğumuz doğal kaynaklar, doğada sınırlı miktarda bulunmaktadır. Bu nedenle doğal kaynaklarımızı kullanırken çevreyle uyumlu, ileriye dönük ve verimli kullanımı açısından, planlı ve duyarlı olmamız gerekmektedir. Bu sayede doğal kaynaklarımızı gelecek nesillere aktarmak ve onlara yaşanabilir bir çevre bırakmak mümkün olabilecektir. ASTRANOVA TARIM, Bitki Koruma ürünleriyle yapmış olduğu çalışmalarda, gelecek nesillere sağlıklı beslenme, güvenli, sürdürülebilir tarımsal üretim ve daha sağlıklı doğal yaşam alanları sunmak için kendini her gün yenilemektedir.

ASTRANOVA TARIM olarak, uluslararası kalite standartlarına göre yapılmış olan performans ölçümlerimizi değerlendirerek, kendimizi sürekli yenilemekte ve aşağıdaki temel amaçları benimsemekteyiz;

 • Faaliyetlerimizin, kalite yönetim sistemimizde yer alan ISO 9001 ve ISO 14001 ve ISO 45001 standartlarının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilerek sertifikalandırılması ve sürekli iyileştirilmesi,
 • Ürün ve hizmet kalitemizle çiftçilerimiz tarafından tercih edilen yenilikçi ve öncü bir şirket olmak,
 • Çiftçilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ürün portföyümüzde yeni, çözüm odaklı, yüksek teknoloji ile üretilmiş çevre dostu ilaçlara yer vererek çiftçilerimizin memnuniyetini sağlamak,
 • Stratejik ortaklarımız olan bayi, çiftçi ve tedarikçilerimizle çevrenin korunması ve kalitenin devamlı olarak geliştirilmesi konusunda işbirliği yapmak,
 • Çevrenin ve insan sağlığı ile can ve mal güvenliğinin korunması hedeflerini kapsayan Üçlü Sorumluluk kapsamındaki taahhütlerimizi yerine getirmek,
 • Kalite, Çevre ve İşçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli risk ve fırsatları belirleyerek acil durum ve kaza için önleyici tedbirler almak,
 • Üretimin ve diğer tüm operasyonel faaliyetlerimizin her bir aşamasında doğal kaynakları verimli kullanarak, atıklarımızı minimum seviyeye indirerek, geri dönüşüm veya yeniden kazanım alternatiflerini değerlendirmek,
 • Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri gözönünde bulundurmak,
 • Sürekli iyileştirme çalışmalarıyla Kalite, Çevre ve İşçi sağlığı ve iş güvenliği performanslarımızı en üst seviyeye çıkarmak,

ASTRANOVA TARIM olarak politikamız çerçevesinde sağladığımız başarıların sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla, çalışanlarımızın kalite ve çevre bilinci ile sürekli eğitilmesi, motive edilmesi ve faaliyetlere katılımlarını sağlayarak marka bilincimizin geliştirilmesini hedeflemekteyiz.