KVKK Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

ASTRANOVA TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  

ÇALIŞAN/STAJYER ADAYLARI AYDINLATMA METNİ  

 

Son Güncelleme: 01.12.2022

ASTRANOVA TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş (Bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan sonra "KVKK" olarak anılacaktır) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla tarafımızca işlenmekte olan kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği:

Çalışan/ Stajyer Adayı Aydınlatma Metninde belirtilmiş olan bilgiler ve işbu kişisel verilerin işlenmesinde ASTRANOVA TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

Veri Sorumlusu

ASTRANOVA TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş

Veri Sorumlusunun Adresi

Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi Ankara Asfaltı 9.km 4.Yol No:10, 51700 Bor/ NİĞDE

İletişim Kanalı

kvkk@astranova.com.tr

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz,

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışan Adayı / Stajyer adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 •  İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi dâhilinde işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddelerindeki hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilir:

 • İş başvuru formunun doldurulması yahut iş görüşmesi sırasında bilgi verilmesi,
 • Çalışan adayı tarafından özgeçmişin iletilmesi,
 • Kariyer siteleri,
 • Web sitesi İnsan Kaynakları sekmesi içeriğindeki başvuru formlarının doldurulması aracılığıyla.
 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 (2) (a) maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın, ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile amaçla sınırlı olmak kaydıyla ve sır saklama yükümlülüğü kapsamında anlaşmalı avukatımız ile paylaşılır. 

 1. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız  

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,  

 • Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi Ankara Asfaltı 9.km 4.Yol No:10, 51700 Bor/ NİĞDEadresindeki Şirketimize bizzat gelerek, 
 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, 
 •   (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@astranova.com.tr  adresine elektronik posta göndererek  

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.  

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha Fazla Bilgi