ANCORA 5 EC

ANCORA 5 EC

Aktif Madde: 50 g/l Lambda-cyhalothrin

Formulasyon: Emülsiyon Konsantre  (EC)

Ambalaj: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1Lve 5L 20 L 

Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın.

Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.

Etiket Bilgileri Güvenlik Bilgi Formu Ürün Broşürü

Bitki adı

Zararlı organizma adı

Uygulama dozu ve dönemi

Son uygulama ile hasat arasındaki süre

Pamuk

*Yeşilkurt  (Helicoverpa armigera)

       150 ml/da Larva     

7 gün

**İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae)

50 ml/da, Nimf, ergin

Elma

Elma içkurdu  (Cydia pomonella)

20 ml/100 L su, Larva

3 gün

Elma ağkurdu

(Yponomeuta malinellus)

10 ml/100 L su, Larva

 

***Bağ

Salkım güvesi (Lobesia botrana)

20 ml/100 L su, Larva

7 gün

Mısır

Mısır koçankurdu  (Sesamia spp.)

30 ml/da, Larva (15 gün ara ile 3 ilaçlama)

14 gün

Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis)

30 ml/da, Larva (15 gün ara ile 3 ilaçlama)

Bozkurt  (Agrotis spp.)

50 ml/da, Larva

 

Patates

Patates böceği

(Leptinotarsa decemlineata)

40 ml/da Larva, ergin

3 gün

 

Şeker pancarı

Kalkan böceği (Cassida spp.)

         25 ml/da Ergin

3 gün

Buğday

Süne (Euygaster spp.)

20 ml/da

1.-3. ve 4.-5.Nimf dönemi

14 gün

Hububat hortumlu böceği

(Pachytychius hordei)

 25 ml/da, Ergin

Ekin kamburböceği (Zabrus spp.)

  50 ml/da, Larva

Domates

Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)

  50 ml/da, Larva

3 gün

Lahana

Lahana yaprakgüvesi

(Plutella maculipennis)

  25 ml/da, Larva

2 gün

Antepfıstığı

Antepfıstığı psillidi

(Agonoscena pistaciae)

20 ml/100 L su, Nimf

3 gün

Zeytin

Zeytin güvesi (Prasy oleae)

15 ml/100 L su, Larva

3 gün

Fındık

Fındık kurdu (Curcilio nucum)

50 ml/da, Ergin

7 gün

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’ lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Pamukta İki noktalı kırmızıörümceklere karşı mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklı olduktan sonra sürveylere başlanır. Zararlı yalnız tarla kenarında ve içinde lokal olarak bulunuyorsa, sadece bu kısımlara spesifik ilaçlar ile ilaçlama yapılmalıdır. Zararlının tarlanın tamamına yayılması durumunda, yapılan sürveylerde yoğunluk yaprak başına Akdeniz bölgesi’ nde 5, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgesi’ nde 10 adet kırmızı örümceğe ulaşmış ise kaplama ilaçlama yapılmalıdır.

Elma içkurdu: Elma içkurdu’ na yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Elma ağkurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır.

Bağ Salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 °C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Mısır kurdu ve Mısır koçankurduna karşı ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15°C ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. 1. döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (4. dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. 2. döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak % 40’ a kadar çıkmaktadır.

Buğday: Ekin kamburböceği karşı: Yüzey ilaçlaması yapılır.

Hububat hortumluböceği: Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (sapa kalkma dönemi) ilaçlama yapılır.

Süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirilmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.

Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Lahana: Lahana yaprakgüvesine karşı tarlaya köşegenleri doğrultusunda girilip her 10 adımda bir bitki kontrol edilir. Zarar belirtilerine yaygın olarak rastlandığında ilaçlamaya karar verilir.

Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Zeytin güvesi: Zararlının çiçek dölüne ilaçlama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde %10’dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir ilaçlama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin %10’ unda canlı ‘’yumurta+larva” olduğunda ilaçlama yapılır.        

Fındık kurduna karşı meyvelerin mercimek iriliğine geldiği dönemde yapılan kontrollerde 10 ocakta 2’ den fazla fındık kurdu görülmesi durumunda ilaçlama yapılır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU                               

Diğer bitki koruma ürünleri (insektisit, akarisit ve fungisit) ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.